Η ΕΝΩΣΗ
       
Την 1.1.2018 τίθεται σε ισχύ ο φόρος διαμονής που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (30/12/2017)
 

Προς: Όλα τα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ μέλη του Ξ.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ.:2103332644
e-mail: press@minfin.gr

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου

Την 1.1.2018 τίθεται σε ισχύ ο φόρος διαμονής που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016.

Για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου το άρθρο αυτό πρόκειται να τροποποιηθεί άμεσα, ώστε να προβλέπεται πλέον ρητά, ότι ο φόρος θα βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ταξιδιώτη-διαμένοντα-χρήστη του δωματίου ή διαμερίσματος, ότι επιβάλλεται από τις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις προς τους διαμένοντες με την έκδοση «ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής» και ότι το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Η τροποποιηθείσα διάταξη θα ισχύσει αναδρομικά από 01-01-2018

Σημείωση ΞΕΕ: Βάσει της ισχύουσας διάταξης ο φόρος δεν επιβάλλεται σε παραδοσιακά ξενοδοχεία, κάμπινγκ και ξενώνες φιλοξενίας νέων.


ΣΤΑΔΙΟΥ 24 – 105 64 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ: 213 2169900 – FAX: 210 3225449
e-mail: info@grhotels.gr
www.grhotels.gr