Η ΕΝΩΣΗ
       
Εξαιρέσεις του νέου ειδικό φόρο διαμονής (08/01/2018)
 
Aγαπητοί συνάδελφοι, Ευχόμαστε Καλή Χρονιά με Υγεία, Ευτυχία και Ευημερία για όλους

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4389/2016 (άρθρο 53) σχετικά με το νέο «Φόρο Διαμονής», τα «Παραδοσιακά Καταλύματα» σύμφωνα με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους, εξαιρούνται του ειδικού νέου φόρου διαμονής..

Στον φόρο υπόκεινται μόνο τα «Ξενοδοχεία Κλασικού Τύπου» και τα «Ξενοδοχεία Επιπλωμένων Διαμερισμάτων» , της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), (τα «Παραδοσιακά Ξενοδοχειακά Καταλύματα» είναι στην υποπερίπτωση στστ´ που δεν περιλήφθηκε στον Νόμο ).

Η παραπάνω διαδικασία έχει αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου του 2018.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Η Πρόεδρος ΔΣ
Μαρία Πιερρουτσάκου Κλαδάκη

Ο Γεν. Γραμματέας ΔΣ
Νικόλας Σκουλής