Η ΕΝΩΣΗ
       
Στιγμιότυπα από την βράβευσή Αλέκου Φασσιανού στο Δημαρχείο της Ύδρας. (04/08/2018)