Η ΕΝΩΣΗ
       
Επισυνάπτεται πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση για την Ένωσή μας, στις 20 Οκτωβρίου (07/10/2019)
 
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Επισυνάπτεται πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση για την Ένωσή μας, στις 20 Οκτωβρίου, Κυριακή, ώρα 19.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε πολλά και σημαντικά θέματα.

Παρακαλούμε για τη παρουσία όλων! Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η Πρόεδρος ΔΣ
Μαρία Πιερρουτσάκου Κλαδάκη

Ο Γεν. Γραμματέας ΔΣ
Νικόλας Σκουλής