ΕΙΔΗΣΕΙΣ
       
Οδηγία για τη διαχείριση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και μεταφοράς αυτών σε χώρους φιλοξενίας (13/07/2020)
 

Πατήστε τις παρακάτω φωτογραφίες για να μεγαλώσουν και να διαβάσετε για τις επιπρόσθετες οδηγίαες για τη διαχείριση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και μεταφοράς αυτών σε χώρους φιλοξενίας