Η ΕΝΩΣΗ
       

Η Ένωση Ξενοδόχων Υδρας «Ε.Ξ.Υ.» είναι ένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επαγγελματικό σωματείο με έδρα τη Ύδρα, με μέλη ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νησί της ΄Υδρας και ιδρύθηκε το 1987.

Βασικοί στόχοι της Ενώσεως Ξενοδόχων Ύδρας είναι η διατήρηση, η μελέτη και η  προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της αλλά και η προώθηση της Ύδρας ως τουριστικού προορισμού μέσω της συνεργασίας με τις τοπικές και άλλες αρχές που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.

Σήμερα, μέλη της είναι και τα 22 ξενοδοχεία, τα οποία λειτουργούν με σήμα του ΕΟΤ και τα οποία βρίσκονται κυρίως στην πόλη της ΄Υδρας, αλλά και στο υπόλοιπο νησί. Το δυναμικό αυτό της επιτρέπει να διαδραματίζει εδώ και χρόνια σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί της ΄Υδρας. 

Η Ένωση Ξενοδόχων ΄Υδρας έχει άμεση συμμετοχή στα τουριστικά δρώμενα  με γνώμονα την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στο νησί της ΄Υδρας και στην ευρύτερη κοινωνία της πόλης μας με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σοβαρότητας.

Η Ένωση Ξενοδόχων ΄Υδρας είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ).

Διεύθυνση στην Ύδρα
Οδός Ραφαλιά, ΥΔΡΑ, 180 48
Τηλ.  22980-52564 / Φαξ.  22980-53532
1. maria.cladaki@gmail.com ,
2. nskoulis@gmail.com ,
3. info@phaedrahotel.com 
Γραφεία Αθήνας
Οδός Μάρνη 11, Αθήνα, 104 33
Τηλ. 210-5226.152 / Φαξ. 210-5227.265
1. maria.cladaki@gmail.com,
2. nskoulis@gmail.com ,
3. info@phaedrahotel.com