ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
       
CAPRICE  
ΥΔΡΑ Τηλ: 22980 52454
 
IL CASTA  
ΥΔΡΑ Τηλ: 22980 52967